ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Чување документа

Информатика и рачунарство

2. Креирање радне табеле и унос података

Садржај лекције:
• Унос података у ћелије радне табеле
• Формати података у ћелијама
• Руковање радним листовима (промена назива, брисање радног листа)
• Чување радне свеске и отварање постојеће