ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Цртање квадрата

Информатика и рачунарство

26. Исцртавање правоугаоника

Садржај лекције:
• Дефинисање координата правоугаоника
• Цртање правоугаоника одређене боје, ширине и дужине