ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Целобројно дељење

Информатика и рачунарство

23. Дељење у Пајтону

Садржај лекције:
• Типови бројевних података
• Реално и целобројно дељење