ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Бит

Информатика и рачунарство

2. Јединство хардвера, софтвера и сервиса

Садржај лекције:
• Хардвер
• Начин приказивања података
• Софтвер
• Сервиси
• Правилна употреба дигиталних уређаја