ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Библиотека pandas

Информатика и рачунарство

26. Табеларно представљање података

Садржај лекције:
• Угњеждене листе
• Data Frame
• Учитавање табеле из докумената с рачунара