ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Анализа низа

Информатика и рачунарство

22. Једноставна анализа података

Садржај лекције:
• Основне статистичке функције