ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Компоненте хардвера

Информатика и рачунарство

1. Дигитални уређаји и кориснички програми

Садржај лекције:
• Делови (компоненте) дигиталних уређаја
• Правилно коришћење дигиталних уређаја