ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Информатика

Информатика и рачунарство

1. Информатика и рачунарство у савременом животу

Садржај лекције:
• Предмет изучавања информатике и рачунара
• Појмови податак и информација
• Примена и утицај рачунара у савременом животу