ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Категорија: седми разред

Информатика и рачунарство

8. Векторска графика – вежбање

Садржај лекције:
• Цртање правоугоних и овалних облика – вежбање
• Цртање правилних многоуглова, звезда и спирала – вежбање
• Цртање линија – вежбање
• Креирање текста – вежбање

7. Креирање векторске графике

Садржај лекције:
• Цртање правоугоних и овалних облика
• Цртање правилних многоуглова, звезда и спирала
• Цртање линија
• Креирање текста

6. Рад са сликама – вежбање

Садржај лекције:
• Алати за одабирање дела слике – вежбање
• Промена нивоа обојености, осветљености и контраста – вежбање
• Филтери – вежбање
• Основне геометријске трансформације слике – вежбање
• Аутоматска обрада већег броја дигиталних слика – вежбање

5. Рад са сликама 2

Садржај лекције:
• Алати за одабирање дела слике
• Промена нивоа обојености, осветљености и контраста
• Филтери
• Основне геометријске трансформације слике
• Аутоматска обрада већег броја дигиталних слика

4. Рад са сликама

Садржај лекције:
• Слојеви
• Додавање и брисање слојева
• Приказивање и сакривање слоја
• Подешавање непровидности, закључавање и стапање слојева

3. Рачунарска графика

Садржај лекције:
• RGB модел приказа боја
• CMYK модел приказа боја
• Формати графичких датотека
• Растерска и векторска графика

2. Рад са текстом – вежбање

Садржај лекције:
• Визуелна презентација текста – вежбање
• Логичка структура текста – вежбање
• Стилови – вежбање
• Преглед садржаја текстуалног документа – вежбање

1. Рад са текстом

Садржај лекције:
• Визуелна презентација текста
• Логичка структура текста
• Стилови
• Преглед садржаја текстуалног документа