ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Категорија: седми разред

Информатика и рачунарство

35. и 36. Завршни задатак и закључивање оцена

Садржај лекције:
• Утврђивање градива

33. Анимације

Садржај лекције:
• Креирање једноставне анимације

32. Репродукција звука и музике

Садржај лекције:
• Звучни формати 
• Ефекти и позадинска музика

31. Учитавање и приказ слика

Садржај лекције:
• Учитавање слике
• Дефинисање положаја слике
• Приказ слике

30. Цртање геометријских облика и исписивање текста – вежбање

Садржај лекције:
• Исписивање текста – вежбање
• Цртање геометријских облика – вежбање

29. Исписивање текста

Садржај лекције:
• Фонт, боја, величина и положај текста

28. Исцртавање многоугла

Садржај лекције:
• Дефинисање темена
• Исцртавање многоугла одређене боје и координата

27. Исцртавање круга

Садржај лекције:
• Дефинисање центра круга
• Цртање кружнице одређене боје, полупречника и дебљине

26. Исцртавање правоугаоника

Садржај лекције:
• Дефинисање координата правоугаоника
• Цртање правоугаоника одређене боје, ширине и дужине

25. Цртање дужи задате боје – утврђивање

Садржај лекције:
• Цртање дужи одређене боје са одређеним почетком од једне до друге тачке – утврђивање