ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Категорија: осми разред

Информатика и рачунарство

8. Груписање података и групна статистика

Садржај лекције:
• Функција SUBTOTAL
• Уметање међувредности

7. Сортирање и филтрирање, елементарне статистике – вежбање

Садржај лекције.
• Сортирање података – вежбање
• Филтрирање података – вежбање
• Условно форматирање – вежбање
• Уграђене функције – вежбање
• Употреба основних функција – вежбање
• Условна статистика – вежбање
• Употреба формула – вежбање
• Адресе ћелија у формулама – вежбање

6. Елементарне статистике, формуле, функције

Садржај лекције:
• Уграђене функције 
• Употреба основних функција
• Условна статистика
• Употреба формула
• Адресе ћелија у формулама

5. Сортирање и филтрирање података

Садржај лекције:
• Сортирање података
• Филтрирање података
• Условно форматирање

4. Форматирање табеле – вежбање

Садржај лекције:
• ВЕЖБАЊЕ

3. Форматирање табеле

Садржај лекције:
• Опсег или распон ћелија
• Промена ширине колоне и висине реда
• Преламање текста у ћелији
• Форматирање података и ћелија
• Уметање и уклањање редова и колона из радне табеле
• Замрзавање редова и колона
• Премештање и копирање редова, колона и ћелија

2. Креирање радне табеле и унос података

Садржај лекције:
• Унос података у ћелије радне табеле
• Формати података у ћелијама
• Руковање радним листовима (промена назива, брисање радног листа)
• Чување радне свеске и отварање постојеће

1. Радно окружење програма за табеларне прорачуне

Садржај лекције:
• Прикупљање, обрада и анализа података
• Радно окружење програма за табеларне прорачуне
• Радна свеска, радни лист и радна табела
• Ћелија (поље), ред (врста), колона и опсег (распон) ћелија