ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Категорија: седми разред

Информатика и рачунарство

25. Цртање дужи задате боје – утврђивање

Садржај лекције:
• Цртање дужи одређене боје са одређеним почетком од једне до друге тачке – утврђивање

24. Цртање дужи

Садржај лекције:
• Цртање дужи одређене боје са одређеним почетком од једне до друге тачке

23. Пајгејм прозор

Садржај лекције:
• Координатни систем Пајгејм прозора
• Структура Пајгејм (Pygame) програма

22. Библиотека Пајгејм

Садржај лекције:
• Инсталација и покретање библиотеке Пајгејм

21. Дефинисање функције

Садржај лекције:
• Дефинисање функције

20. Корњача графика и понављање

Садржај лекције:
• Корњача графика
• Понављање у програмима
• Петља for
• Условна понављања
• Петља while

19. Гранање

Садржај лекције:
• Гранање у програмима
• Наредбе if..else
• Наредбе if..elif..else

18. Програмски језик Пајтон

Садржај лекције:
• Променљиве
• Додела вредности променљивој
• Приказивање вредности променљиве

17. Дигитална писменост – утврђивање градива

Садржај лекције:
• Утврђивање градива

16. Обнављање градива из првог полугодишта

Садржај лекције:
• Дигитална писменост (претходне четири лекције)