ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Категорија: пети разред

Информатика и рачунарство

35. и 36. Систематизација и закључивање оцена

Садржај лекције:
• Систематизација

34. Листе

Садржај лекције:
• Чување већег броја података
• Листе и њихова примена

33. Еуклидов алгоритам

Садржај лекције:
• Еуклидов алгоритам

32. Променљиве

Садржај лекције:
• Променљиве
• Чување међурезултата

31. Циклуси

Садржај лекције:
• Понављање делова програма
• Блокови понављања у Скреч окружењу

30. Цртање у Скречу 2

Садржај лекције:
• Корњача графика – вежбање

29. Цртање у Скречу

Садржај лекције:
• Корњача графика

28. Чување ликова, позадина, звукова

Садржај лекције:
• Чување и учитавање ликова
• Чување и учитавање позадина и позорница,
• Чување и учитавање звукова

27. Креирање програма

Садржај лекције:
• Категорије блокова
• Блокови у програмском језику Scratch
• Повезивање блокова у програм

26. Модификовање постојећег пројекта и поновно чување пројекта

Садржај лекције:
• Чување и отварање постојећих пројеката
• Модификовање пројеката