ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Категорија: осми разред

Информатика и рачунарство

32. Груписање података и анализе

Садржај лекције:
• Груписање података
• Анализа података

31. Основне анализе табеларно записаних података 2

Садржај лекције:
• Фреквенцијска анализа

30. Основне анализе табеларно записаних података

Садржај лекције:
• Основне уграђене функције

29. Приступ елементима табеле

Садржај лекције:
• Приступ конкретној ћелији у табели

28. Модификације табеле

Садржај лекције:
• Додавање редова и колона у табелу
• Брисање редова и колона из табела

27. Табеларно представљање података – вежбање

Садржај лекције:
• Угњеждене листе – вежбање
• Data Frame – вежбање
• Учитавање табеле из докумената с рачунара – вежбање

26. Табеларно представљање података

Садржај лекције:
• Угњеждене листе
• Data Frame
• Учитавање табеле из докумената с рачунара

25. Визуелизација података

Садржај лекције:
• Библиотека matplotlib
• Уређивање графикона

24. Графичко представљање података

Садржај лекције:
• Визуелизација података

23. Сортирање и филтрирање табеле

Садржај лекције:
• Сортирање
• Филтрирање