ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Категорија: дабар

Информатика и рачунарство

Млади дабар – 7. и 8. разред

Задаци за вежбање са такмичења претходних година.

Дабарчић – 5. и 6. разред

Задаци за вежбање са такмичења претходних година.