ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Аутор: Наставник Немања

Информатика и рачунарство

30. Понављање у програмима – задаци за вежбање

Садржај лекције:
• задаци за вежбање

30. Цртање у Скречу 2

Садржај лекције:
• Корњача графика – вежбање

30. Цртање геометријских облика и исписивање текста – вежбање

Садржај лекције:
• Исписивање текста – вежбање
• Цртање геометријских облика – вежбање

30. Основне анализе табеларно записаних података

Садржај лекције:
• Основне уграђене функције

29. Цртање у Скречу

Садржај лекције:
• Корњача графика

29. Понављање у програмима – утврђивање

Садржај лекције:
• Понављање у програмима
• Петља FOR
• Угњеждене петље

29. Исписивање текста

Садржај лекције:
• Фонт, боја, величина и положај текста

29. Приступ елементима табеле

Садржај лекције:
• Приступ конкретној ћелији у табели

28. Чување ликова, позадина, звукова

Садржај лекције:
• Чување и учитавање ликова
• Чување и учитавање позадина и позорница,
• Чување и учитавање звукова

28. Гранање – обнављање градива

Садржај лекције:
• Оператори поређења
• Логички тип податка
• Логички оператори