ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Аутор: Наставник Немања

Информатика и рачунарство

31. Функције у програмском језику Пајтон

Садржај лекције:
• Уграђене функције,
• Дефинисање функција

30. Понављање у програмима – задаци за вежбање

Садржај лекције:
• задаци за вежбање

30. Цртање у Скречу 2

Садржај лекције:
• Корњача графика – вежбање

29. Цртање у Скречу

Садржај лекције:
• Корњача графика

29. Понављање у програмима – утврђивање

Садржај лекције:
• Понављање у програмима
• Петља FOR
• Угњеждене петље

28. Чување ликова, позадина, звукова

Садржај лекције:
• Чување и учитавање ликова
• Чување и учитавање позадина и позорница,
• Чување и учитавање звукова

28. Гранање – обнављање градива

Садржај лекције:
• Оператори поређења
• Логички тип податка
• Логички оператори

28. Исцртавање многоугла

Садржај лекције:
• Дефинисање темена
• Исцртавање многоугла одређене боје и координата

27. Креирање програма

Садржај лекције:
• Категорије блокова
• Блокови у програмском језику Scratch
• Повезивање блокова у програм

27. Исцртавање круга

Садржај лекције:
• Дефинисање центра круга
• Цртање кружнице одређене боје, полупречника и дебљине