ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Значај пивот табела

Информатика и рачунарство

9. Изведене табеле

Садржај лекције
• Пивот табеле (изведене табеле)