ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: WWW

Информатика и рачунарство

12. Интернет сервиси

Садржај лекције:
• Интернет сервиси
• Креирање онлајн упитника