ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Утврђивање градива

Информатика и рачунарство

33. и 34. Завршни задатак и закључивање оцена

Садржај лекције:
• Утврђивање градива