ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Унос података

Информатика и рачунарство

22. Једноставна анализа података

Садржај лекције:
• Основне статистичке функције

21. Задаци са листама

Садржај лекције:
• Једнодимензионални низови

3. Форматирање табеле

Садржај лекције:
• Опсег или распон ћелија
• Промена ширине колоне и висине реда
• Преламање текста у ћелији
• Форматирање података и ћелија
• Уметање и уклањање редова и колона из радне табеле
• Замрзавање редова и колона
• Премештање и копирање редова, колона и ћелија

2. Креирање радне табеле и унос података

Садржај лекције:
• Унос података у ћелије радне табеле
• Формати података у ћелијама
• Руковање радним листовима (промена назива, брисање радног листа)
• Чување радне свеске и отварање постојеће