ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Структура Пајгејм (Pygame) програма

Информатика и рачунарство

23. Пајгејм прозор

Садржај лекције:
• Координатни систем Пајгејм прозора
• Структура Пајгејм (Pygame) програма