ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Снимање звука

Информатика и рачунарство

11. Снимање звука и видео записа

Садржај лекције:
• Снимање звука
• Репродуковање аудио материјала
• Снимање видео записа
• Репродуковање видео материјала

7. Рад са звучним записом

Садржај лекције:
• Основна обрада звучног записа
• Претварање (конверзија) типа звучне датотеке
• Основна обрада видео записа