ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Скрипта

Информатика и рачунарство

18. Анализа података у Пајтону

Садржај лекције:
• Jupyter Notebook
• Радно окружење