ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Самостално претраживање

Информатика и рачунарство

14. Претраживање интернета и ауторска права

Садржај лекције:
• Онлајн упитник – вежбање:
• Креирање онлајн упитника – вежбање
• Прикупљање података путем онлајн упитника