ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Робот Карел

Информатика и рачунарство

18. Тесктуални програмски језик Пајтон

Садржај лекције:
• Рачунарски програм
• Робот Карел