ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Распон (опсег) ћелија

Информатика и рачунарство

5. Рад са табелама у програму за обраду текста

Садржај лекције:
• Уметање табеле у текстуални документ
• Форматирање табеле

3. Форматирање табеле

Садржај лекције:
• Опсег или распон ћелија
• Промена ширине колоне и висине реда
• Преламање текста у ћелији
• Форматирање података и ћелија
• Уметање и уклањање редова и колона из радне табеле
• Замрзавање редова и колона
• Премештање и копирање редова, колона и ћелија

1. Радно окружење програма за табеларне прорачуне

Садржај лекције:
• Прикупљање, обрада и анализа података
• Радно окружење програма за табеларне прорачуне
• Радна свеска, радни лист и радна табела
• Ћелија (поље), ред (врста), колона и опсег (распон) ћелија