ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Радна свеска

Информатика и рачунарство

1. Радно окружење програма за табеларне прорачуне

Садржај лекције:
• Прикупљање, обрада и анализа података
• Радно окружење програма за табеларне прорачуне
• Радна свеска, радни лист и радна табела
• Ћелија (поље), ред (врста), колона и опсег (распон) ћелија