ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Рачунарство у облаку

Информатика и рачунарство

14. Рад са дељеним документима

Садржај лекције:
• Рачунарство у облаку
• Рад са текстуалним документима и презентацијама