ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Рачунарска мрежа

Информатика и рачунарство

12. Интернет

Садржај лекције:
• Интернет адреса и домен
• Хипервеза и хипертекст

11. Појам рачунарске мреже

Садржај лекције:
• Рачунарске мреже
• Интернет протоколи
• Интернет домени
• Интернет адресе
• Врсте интернет сервиса