ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Променљиве

Информатика и рачунарство

32. Променљиве

Садржај лекције:
• Променљиве
• Чување међурезултата

18. Програмски језик Пајтон

Садржај лекције:
• Променљиве
• Додела вредности променљивој
• Приказивање вредности променљиве