ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Позадинска музика

Информатика и рачунарство

32. Репродукција звука и музике

Садржај лекције:
• Звучни формати 
• Ефекти и позадинска музика