ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: поузданост информација

Информатика и рачунарство

15. Претраживање интернета

Претраживање интернета:
• Интернет, веб-сајтови и веб-странице
• Претраживање интернета