ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Понављање

Информатика и рачунарство

29. Понављање у програмима – утврђивање

Садржај лекције:
• Понављање у програмима
• Петља FOR
• Угњеждене петље