ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Поднаслов

Информатика и рачунарство

2. Рад са текстом – вежбање

Садржај лекције:
• Визуелна презентација текста – вежбање
• Логичка структура текста – вежбање
• Стилови – вежбање
• Преглед садржаја текстуалног документа – вежбање