ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Петља

Информатика и рачунарство

25. Контрола тока програма

Садржај лекције:
• Одлучивање у програмима
• Наредба if…else
• Понављање у програмима
• Петља for