ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Отворени подаци

Информатика и рачунарство

17. Анализа података у Пајтону

Садржај лекције:
• Jupyter Notebook
• Радно окружење

13. Отворени подаци

Садржај лекције:
• Веб портали
• Отворени подаци