ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Основне уграђене функције

Информатика и рачунарство

30. Основне анализе табеларно записаних података

Садржај лекције:
• Основне уграђене функције