ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Оквир (фрејм)

Информатика и рачунарство

33. Анимације

Садржај лекције:
• Креирање једноставне анимације