ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Наредбе if..elif..else

Информатика и рачунарство

19. Гранање

Садржај лекције:
• Гранање у програмима
• Наредбе if..else
• Наредбе if..elif..else