ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Мултимедијална презeнтација

Информатика и рачунарство

12. Мултимедијалне презентације

Садржај лекције:
• Појам мултимедијалне презентације
• Одлике квалитетне мултимедијалне презентације