ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Модели приказа боја

Информатика и рачунарство

3. Рачунарска графика

Садржај лекције:
• RGB модел приказа боја
• CMYK модел приказа боја
• Формати графичких датотека
• Растерска и векторска графика