ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Листе

Информатика и рачунарство

34. Листе

Садржај лекције:
• Чување већег броја података
• Листе и њихова примена