ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Координате на позорници

Информатика и рачунарство

25. Позорница, ликови, положај лика на позорници

Садржај лекције:
• Позорница
• Ликови
• Положај лика на позорници