ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Исцртавање основних геометријских облика

Информатика и рачунарство

4. Обликовање текста и слика

Садржај лекције:
• Форматирање карактера
• Форматирање пасуса
• Уметање слике и додавање текста на слику
• Исцртавање основних геометријских објеката