ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Интернет

Информатика и рачунарство

15. Претраживање интернета

Садржај лекције:
• Интернет, веб-сајтови и веб-странице
• Претраживање интернета

11. Појам рачунарске мреже

Садржај лекције:
• Рачунарске мреже
• Интернет протоколи
• Интернет домени
• Интернет адресе
• Врсте интернет сервиса