ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Интернет сервиси

Информатика и рачунарство

12. Интернет

Садржај лекције:
• Интернет адреса и домен
• Хипервеза и хипертекст

12. Интернет сервиси

Садржај лекције:
• Интернет сервиси
• Креирање онлајн упитника