ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Интерактивна радна свеска

Информатика и рачунарство

18. Радна свеска

Садржај лекције:
• Креирање радне свеске
• Затварање и отварање свезака
• Унос кода у ћелије и кретање кроз свеску

17. Анализа података у Пајтону

Садржај лекције:
• Jupyter Notebook
• Радно окружење