ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Инсталација

Информатика и рачунарство

22. Рачунарски програми

Садржај лекције:
• Рачунарски програми
• Визуелни програмски језик Скреч