ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Информациони системи

Информатика и рачунарство

15. Отворени подаци

Садржај лекције:
• Веб портали
• Отворени подаци