ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Глобалне променљиве

Информатика и рачунарство

33. Анимације

Садржај лекције:
• Креирање једноставне анимације