ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Гиф формат (.gif)

Информатика и рачунарство

9. Анимиране слике

Садржај лекције:
• Појам анимације
• Традиционална и рачунарска анимација
• Креирање анимиране слике
• Уграђивање анимиране слике у мултимедијалну презентацију